Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research)

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
mazowieckie
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
NIP:
5252819067
REGON:
385834735
Zasięg terytorialny:
międzynarodowy
Priorytety PROW:
 • I. Transfer wiedzy i innowacje
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) powstała, aby wspierać rozwój i promocję badań społecznych na rzecz obszarów wiejskich i miejskich. Jej fundatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Celem jej działalności jest realizacja badań naukowych, pozyskiwanie na nie funduszy i ich promocja, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz edukacja społeczna. Ważną częścią działalności jest również współpraca z IRWiR PAN i wspieranie jego prac. Celem Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) jest: - wspieranie działalności Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników, doktorantów i osób afiliowanych przy IRWiR PAN; - wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i innych pokrewnych, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; - upowszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich; - ochrona dziedzictwa kulturowego; - wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji z zakresu wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich; - wspieranie działalności wydawniczej; - propagowanie idei Fundacji w kraju i za granicą; - gromadzenie środków finansowych na potrzeby Fundacji; - wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych, których zadania i/lub cele są zbieżne z celem Fundacji.
Data rejestracji: 28.05.2020
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009