Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Gmina Drużbice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego
Adres siedziby:
łódzkie
Drużbice 77A
97-403 Drużbice
NIP:
7692048540
REGON:
590648089
Email:
Telefon:
44 631 10 78 wew.29
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
 • V. Efektywne gospodarowanie zasobami
  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:
Gmina Drużbice administracyjnie przynależy do powiatu bełchatowskiego w województwie łódzkim.Na powierzchnię całkowitą gminy wynoszącą 113,33 km 2, składa się 47 wsi tworzących 31 sołectw. Wiodącą dziedziną działalności na terenie gminy jest rolnictwo. Ogólna powierzchni gruntów wynosi 11 337 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne są to: grunty orne, sady, łąki oraz pastwiska. W gminie przeważają małe, indywidualne gospodarstwa rolne, a w strukturze upraw dominują zbożna i ziemniaki. Z kolei, jeśli chodzi o produkcje zwierzęcą, dominuje hodowla bydła,trzody chlewnej oraz drobiu. Walory przyrodniczo – krajobrazowe sprawiają, że gmina Drużbice stanowi ciekawą propozycję dla miłośników spokojnego wypoczynku w otoczeniu malowniczych lasów, łąk i pól. Władze samorządowe gminy Drużbice od wielu lat z powodzeniem pozyskują środki pozabudżetowe. Najważniejsze przedsięwzięcia to między innymi działania proekologiczne mające na celu podwyższenie standardów życia mieszkańców, w tym budowa kanalizacji sanitarnej, budowa dróg lokalnych i OZE. Ponadto gmina angażuje się w tworzenie, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej oraz w rozwój działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, boisk, czy siłowni "pod chmurką". Naszą dumą jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez organizację dorocznego festiwalu "Na św. Marcina najlepsza gęsina", na którym nasze rodzime Koła Gospodyń Wiejskich prezentują wyborne dania z gęsiny.
Data rejestracji: 23.06.2020
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009