Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
lubelskie
Lesniowice 21 A
22-122 Lesniowice
NIP:
5632422057
REGON:
061398430
Email:
Telefon:
825675494
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Tożsamość i integracja społeczna
    • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na terenie gminy Leśniowice: Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach. Ale także zadania polegające na prowadzeniu działalności kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i programów rządowych np.: w 2014 roku realizowany był projekt pn.„Kultywowanie tradycji i zwyczajów na terenie gminy "Leśniowice” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów; w 2018 r. realizowano projekt pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", otrzymaliśmy również dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych, na rozwój infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica', dofinansowanie na naukę pływania dzieci z klas 1-3 w ramach rządowego programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać'.
Data rejestracji: 20.11.2020
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009