Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

STOWARZYSZENIE EKOBIESIADA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
łódzkie
Zduńska Dąbrowa 64
99-440 Zduny
NIP:
8341892452
REGON:
387530703
Email:
Telefon:
505808026
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
 • II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw
  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

 • III. Organizacja łańcucha dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:
Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem, ale posiadamy w swoim zespole ludzi kreatywnych, pełnych zapału i energii oraz posiadających odpowiednie doświadczenie w działaniach związanych ze wsparciem oraz promocją obszarów wiejskich. Jako Stowarzyszenie chcemy się skupić na: Upowszechnianiu idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi. Wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnej, w tym rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, agroturystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi. Wspieraniu marketingu rolnego. Informowaniu o jakości i cechach, w tym zaletach, produktów rolno- spożywczych. Promocji produktów rolno-spożywczych oraz przetwórstwa, w tym produktów ekologicznych. Promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy. Rozwóuj wiedzy rolniczej, innowacji i dobrej praktyki rolnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Popularyzacji ekologicznych technik rolnych oraz idei gospodarki cyrkularnej. Integracji środowisk lokalnych, przedsiębiorców i producentów rolnych. Propagowaniu idei i rozwój kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na terenach wiejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Poprawie warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawa stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi. Rozwojowi kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenach wiejskich. Edukacji, oświacie i wychowaniu w duchu patriotycznym. Upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców terenów wiejskich. Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Data rejestracji: 01.12.2020
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009