Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Inteligentny rozwój obszarów wiejskich

W ramach dwuletniego planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego na lata 2018–2019 w 2018 roku Partner KSOW – firma GLOBAL POINT zrealizowała operację pn.: „Inteligentny rozwój obszarów wiejskich („smart rural development”): koncepcja, wymiary, metody. Ekspertyza naukowa”.

Inteligentny rozwój obszarów wiejskich jest stosunkowo nową koncepcją w zakresie kształtowania polityki Unii Europejskiej. Po 2020 r. koncepcja ta może stać się jedną z wiodących w planowaniu działań, które będą wymagały wsparcia finansowego z funduszy europejskich, w tym programów rozwoju wsi i rolnictwa.

Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi odnosi się do procesów innowacji społecznych, a tym samym opiera się na kształtowaniu procesów na bazie mocnych stron i zasobów terytorialnych. Jej istota polega na wzmacnianiu sieci usług za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, a także na lepszym wykorzystaniu wiedzy w rozwoju społecznym i ekonomicznym. Technologie cyfrowe i innowacje wspierają jakość życia, w tym jakość usług publicznych dla mieszkańców, lepsze wykorzystanie zasobów terytorialnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko. Koncepcja inteligentnych obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby i potencjał danego terytorium i prowadzonej przez niego strategii, wspierane przez nowe lub istniejące strategie terytorialne.

Operacja zakładała zapoznanie samorządów wiejskich z koncepcją inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich, a tym samym zwiększenie ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wiedza zawarta w ekspertyzie jest elementem wzmacniającym procesy zarządzania strategicznego, planowania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich oraz jest podstawą do tworzenia strategii rozwoju inteligentnego wsi, co jest jednym z wyzwań dla obszarów wiejskich w perspektywie budżetu UE po 2020 r. Ekspertyza pokazuje drogi i możliwe płaszczyzny zmian oraz określa możliwości rozwoju inteligentnego w oparciu o nowe idee i metody. Ważne jest, aby w chwili obecnej samorządy terytorialne przygotowały się do opracowania dokumentów lub uzupełnienia już istniejących zapisów (np. w strategii rozwoju gminy) o priorytety, które będą wynikały ze wzrastającego nacisku na tworzenie i wdrażanie różnych innowacji zwłaszcza technologicznych w płaszczyznach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Wyniki ekspertyzy zaprezentowane zostały w poniższej publikacji. Zachęcamy do jej lektury. Mamy nadzieję, że zawarte w niej  rekomendacje i wytyczne w zakresie wdrażania koncepcji inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich, przyczynią się do rozwoju gmin na terenie województwa łódzkiego.

 

Publikacja "Inteligentny rozwój obszarów wiejskich"

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009